Skip to content

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání do MŠ Přepychy od 1.9.2021 byly přijaty žádosti pod registračním číslem: 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021

K předškolnímu vzdělávání nebyly přijaty žádosti pod registračním číslem: 06/2021, 07/2021, 08/2021