Skip to content

Organizace dne v ZŠ

(viz. Školní řád ZŠ)

  1. Škola je otevřená pro vstup žáků do ranní školní družiny od 6:30 hod. do 7:40 hodin.
  2. V ostatních případech vstupují žáci do školy 20 minut před začátkem vyučování,  tj. v 7:25 hod.

 

Vyučovací hodiny i přestávky, včetně přestávky na oběd se musí dodržovat.

Velká přestávka je stanovena na dobu od 9:25 do 9:45 hodin.

Přestávku mezi pátou a šestou hodinou možno zkrátit na 5 min., dle potřeb dojíždějících žáků.