Skip to content

Mateřská škola

Mateřská škola je umístěna na kraji obce Přepychy směrem na Opočno ve velmi klidném prostředí, části zvané „V domkách“. Jednopodlažní objekt s plochou střechou se začal budovat  v roce 1976, 1.1.1979 byla stavba dokončena a od 2.1.1979 uvedena do provozu. 1.1. 2003 se mateřská škola sloučila se základní školou v Přepychách a vznikla tak Základní škola a mateřská škola Přepychy. Jedná se o tzv. „jednotřídku“, kde všechny děti různých věkových kategorií navštěvují jednu třídu. V současné době naši MŠ navštěvuje 25 dětí. Kapacita MŠ je max. 28 dětí.

V budově MŠ se nachází: kancelář, zádveří, šatna dětí, tělocvična, jídelna, 2x herna (1x herna vybavená kobercem a 1x herna s linoleem, kde jsou umístěny stolečky) , ložnice, sociální zařízení, kuchyň + kancelář, sklad a kotelna. Většina oken MŠ je orientována JV směrem. Z herny je možno vstoupit přímo na přilehlou zahradu, která byla na jaře r. 2015 revitalizována. Velké vzrostlé borovice byly vykáceny a místo nich specializovanou firmou osázena nová zeleň, která zajistí dětem stín po čas her venku. Děti mohou využívat ke hrám různé prolézačky, pískoviště atd.