Skip to content

Koncepce MŠ

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „NÁŠ ROK“. Záleží nám na pohodě dětí, volíme inspirující program s integrovanými bloky, opírajícími se o hru, jako přirozenou aktivitu dítěte. Naší snahou je vytvářet optimální prostředí pro rozvoj osobnosti dítěte, pro uspokojování jeho individuálních potřeb.

 

„Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.“

(Robert Fulghum)

 

Cíle naší školy

 • Pečovat o zdraví dětí a tělesný rozvoj
   • péče o zdraví v průběhu celého dne (denní cvičení, vhodné oblečení, čištění zubů)
   • nenutit děti do jídla – respektovat jejich potřeby
   • dodržovat pitný režim
   • respektovat informace rodičů při předávání dětí do MŠ

 

 • Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou
   • prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností
   • uskutečňovat ho ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou (vše bude provázáno a propojeno) – spontánní a řízené aktivity budou vyvážené
   • v zájmových aktivitách pečovat o děti talentované

 

 • Snažit se vytvářet podnětné a pohodové prostředí
   • respektovat individuální potřeby, touhy a přání dětí
   • poskytovat dětem časovou rezervu k získání potřebných návyků
   • nabízet vhodné hračky a pomůcky
   • respektovat pracovní tempo dětí, využívat pochvalu

 

 • Rozvíjet sociálně-kulturní postoje
  • vést k přátelství a soudržnosti mezi dětmi
  • vytvářet kamarádský a přátelský vztah učitel x dítě
  • učit vnímat různost kulturních komunit

 

Našim hlavním cílem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro jeho další rozvoj a učení.