Skip to content

Pro rodiče ZŠ

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD 2018

Školní družina

Rozvrh hodin

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program – Učíme se pro sebe

Jídelna

vedoucí stravování: Jiřina Rohlenová

Telefon: +420 728 492 122

Odhlašování stravy

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7:00 hod. osobně nebo telefonicky do MŠ na telefon č. 728 492 122 a zároveň odhlašují stravování v ŠJ. 

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit nebo lze odebírat pro dítě oběd, ale za plnou cenu. Neodhlášené obědy propadají.