Skip to content

Základní škola

Základní škola je umístěna při hlavním průtahu obcí Přepychy, ze směru z Opočna na Týniště nad Orlicí.

1.1. 2003 se základní škola sloučila s mateřskou školou a vznikla tak Základní škola a mateřská škola Přepychy. Škola se řadí mezi tzv. malotřídky, u nás konkrétně se dvěma třídami, ve kterých se učí žáci 1. až 5. ročníku. Od 6. ročníku dojíždějí žáci do Opočna nebo Voděrad, příp. na víceleté gymnázium v Dobrušce. Naši školu rodinného typu navštěvují děti nejen místní, ale i děti z okolních obcí (Záhornice, Mokrého, …) Ve školním roce 2018/2019 je do ZŠ Přepychy přihlášeno 40 dětí. I když se škola nachází při frekventované cestě, dbáme především na bezpečnost dětí (zábradlí před přechodem pro chodce –  na bezpečné přecházení dětí dohlíží pověřený pracovník technických služeb obce Přepychy, hlavní vchod do budovy je umístěn ze zadní části budovy). Nedávno byla na silnici vedoucí mezi ZŠ a Českou Poštou s.p. instalována nová dopravní značka Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, ta má zabránit projíždění vozidel v přímé blízkosti školy. K budově školy přiléhá malá zahrada, která je oplocená. Nedaleko od školy se nachází autobusová zastávka. Menší děti  mají možnost trávit čas po vyučování ve školní družině (ve školní družině je ve školním roce 2018/2019 hlášeno 25 dětí)  nebo podle možností a nabídky mohou navštěvovat zájmové kroužky pro různou věkovou kategorii (angličtinu, náboženství, kroužek mladých zdravotníků…). Do ZUŠ děti dojíždějí do nedalekého Opočna. V budově se nachází: šatny, 2x učebna, tělocvična, jídelna s výdejnou jídel, družina a soc. zařízení, kanceláře… V roce 2010 proběhlo zateplení celého obvodového pláště budovy školy. Projekt financován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR, v rámci operačního programu Životní prostředí. Finančně se podílela i obec Přepychy.  Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střechy. Foto zde. Video zde.

V období 1.9.2022 – 31.8.2024 realizujeme projekt Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Přepychy. Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání dětem ve škole. Více informací naleznete ve složce Projekty.