Skip to content

Oznámení o přerušení provozu ZŠ a MŠ Přepychy 27. 11. 2023

Vážení rodiče, dovolujeme si vás informovat, že se všichni zaměstnanci naší školy zapojují do výstražné stávky plánované na 27. 11. 2023. Z toho důvodu bude v mateřské i základní škole na tento den přerušen provoz.

Zde uvádíme hlavní důvody naší účasti ve stávce:

1. Výrazný pokles počtu hodin, kdy mohou školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější – a to plošně, bez ohledu na potřeby konkrétních škol.

2. Nedostatek financí pro nepedagogické pracovníky (kuchařky, uklízečky, školníky…), již nyní pracují za minimální mzdy.

3. Snížení finanční podpory od státu (školní pomůcky, obědy…), přenesení této povinnosti na zřizovatele nebo rodiče.

4. Silné ohrožení malých škol – jednou z plánovaných změn je také slučování škol do velkých celků.

Omlouváme se za případné komplikace, ale považujeme za důležité vyjádřit svůj nesouhlas s přípravou chystaných opatření, která by měla negativní dopad na průběh vzdělávání vašich dětí. Stávkujeme i za ně.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Přepychy