Skip to content

Historie MŠ

Zatímco historie přepyšské školy sahá až do 16. století (viz. Historie ZŠ Přepychy), základy současné mateřské školy se začaly budovat až v roce 1976. Původní MŠ byla umístěna ve statku u Vaněčkových (dnes Šmídovi) a později v objektu bývalého JZD, avšak počátkem sedmdesátých let zanikla. Než byla zbudována současná školka, zdejší děti navštěvovaly MŠ ve Voděradech. V roce 1976 však byl o tuto MŠ tak velký zájem, že ji směly navštěvovat pouze místní děti a tak se začalo s výstavbou školky u nás v Přepychách. Historie naší MŠ se začala tedy psát od 1. 1. 1979, kdy byla výstavba budovy dokončena. Následující den 2. 1. 1979 byl zahájen provoz MŠ, kde se ředitelkou stala Helena Balažovičová a učitelkou Jitka Jakubcová. První den navštívilo MŠ 18 dětí. Zapsáno jich bylo jen 23, ale počet se brzy zvýšil na 30 a více. Zbývalo už jen doupravit okolí MŠ, vybavit zahradu a udělat příjezdovou cestu. To vše se stihlo dokončit ještě na jaře téhož roku. Čas plynul, děti přicházely a odcházely a MŠ se vyvíjela a vylepšovala. Ve třídě byly stěny obloženy dřevěnými obklady, na zahradě byl vystavěn zahradní domeček a přestavěn původní komín. MŠ již nenavštěvují jen místní děti, ale dojíždí sem i děti z okolních vesnic – Záhornice, Nové Vsi, Vyhnanic, Mokrého, Čánky a také z Opočna. První ředitelka Helena Balažovičová odchází do důchodu a na místo ředitelky nastupuje Jitka Jakubcová. Učitelkou se stává Olga Machačová. Velký zlom nastal v okamžiku, kdy se rozhodlo o tom, že mateřské školy vstoupí do právní subjektivity. Některé městské mateřské školy se sloučily a jiné se spojily se základními školami. A tak od 1. 1. 2003 se naše MŠ stává součástí Základní školy Přepychy. Přijímá název Základní škola a mateřská škola Přepychy a ředitelem se stává Mgr. Jan Macháček. Změny v personálním obsazení MŠ nastávají v době, kdy odchází z MŠ Jitka Jakubcová a místo vedoucí učitelky nastupuje Eva Hájková (1. 1. 2008). Od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2016 zastoupila paní učitelku Hájkovou, která byla na MD, paní Věra Dvořáková. Za dlouhých 30 let MŠ se zde vystřídalo i mnoho provozních zaměstnanců na pracovních pozicích – kuchařka, vedoucí kuchyně, školnice a topič. Pracovali tu – K. Hellerová, V. Heller, M. Píchová, E. Pinkasová, O. Sejkorová, J. Sejkora, J. Zilvarová, V. Rejchrtová, I. Růžičková, M. Burketová, Ž. Škaldová, M. Rejzek, J. Rohlenová, J. Šplíchalová, K. Cigánková.

 

Zajímavá data z naší novodobé historie

  • rok 1976 – začaly se budovat základy MŠ
  • 1. 1. 1979 –  dokončena výstavba MŠ
  • 2. 1. 1979 –  zahájen provoz MŠ
  • 6. 1. 1979  –  byla MŠ slavnostně předána za přítomnosti národních výborů, zástupců organizací a místních občanů
  • 1. 4. 1987 – MŠ navštívila 40-ti členná delegace ze Sovětského svazu
  • roku 1989 – byl vystavěn zahradní domeček
  • 23. 7. 1998 – Přepychy postihly povodně, byla zaplavena kotelna a zahradní domeček
  • 1. 1. 1999 – je to již 20 let, kdy byla dokončena výstavba MŠ
  • 1. 1. 2003 – mateřská kola se slučuje je základní školou a vzniká tak Základní škola a mateřská škola Přepychy
  • 1. 1. 2009 – připomínáme si 30 let od založení MŠ

Dle dostupných pramenů sepsala E.Hájková