Skip to content

Malí zahradníčci

Celoroční projekt: MALÍ ZAHRADNÍČCI

Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají. Budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost a zdravou soutěživost. Rozvíjet u dětí vztah k přírodě, přírodním materiálům a lidské práci. Seznámit děti s ekologií a tříděním odpadu.

Více informací naleznete zde.