Skip to content

Všichni čteme dětem

Celoroční projekt: VŠICHNI ČTEME DĚTEM

Cílem tohoto projektu je vzbudit u dětí zájem o knihy a psané slovo. Rozvíjet u nich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře a podporovat děti v jejich jazykovém a duševním vývoji. Ukázat dětem, že nejen rodiče a učitelé mohou číst dětem. Že si děti mnohou vytvořit vlastní knihu a vymyslet vlastní pohádkový příběh.

Více informací naleznete zde.