Skip to content

Upozornění pro rodiče!

Upozorňujeme rodiče, že dle Vyhlášky o školním stravování musí být zaplacené obědy nejpozději do 15. dne daného měsíce. Proto žádáme o urychlené doplacení ty, kteří tak dosud neučinili (hotovost i účet).